POKORA n.o., zariadenia pre seniorov

Svätého Martina Svätého Jána Svätého Urbana
O nás
Naše vízie
Služby
Cenník
Fotogaléria
Kontakty
Kariéra

Naše vízie

Víziou Pokora, n.o. je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie klienta a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby. Chceme poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu spokojnosť klienta. Klient je našim partnerom a jeho názor je pre nás dôležitý.

Poslaním Pokora,n.o. je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách. ZPS sa na vízii a poslaní podieľajú svojou činnosťou zameranou najmä na občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby o ktorých sa nie je možné postarať v domácnosti.

  • aby zariadenie n.o.Pokora boli vyhľadávané nielen z dôvodu poskytovania služieb klientom,
    ale aj z dôvodu ľudského prístupu našich zamestnancova vytváraním rodinného prostredia
  • vytvárať podmienky pre poskytovanie a skvalitňovanie sociálnych a zdravotných služieb
  • vytvárať pre cieľovú skupinu klientov kultúrne, duchovné a iné aktivity
  • zvyšovať odbornosť zamestnancov školeniami
  • vytvárať priestor aktívnou spoluprácou medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnych
    služieb a príbuznými