POKORA n.o., zariadenia pre seniorov

Svätého Martina Svätého Jána Svätého Urbana
O nás
Naše vízie
Služby
Cenník
Fotogaléria
Kontakty
Kariéra

O nás

Zariadenie pre seniorov Sv. Martina, Hrnčiarovce n./Parnou

V súčasnosti sa obec Hrnčiarovce nad Parnou môže pýšiť Zariadením pre seniorov Sv. Martina. Kapacita je 25 lôžok, izby aj celé zariadenie je rodinného typu. Samozrejmosťou je bezbariérovosť. Okrem povinností súvisiacich so zákonom je naším poslaním predovšetkým vytvoriť každému klientovi pocit domova v tom pravom slova zmysle, umožniť im žiť rovnocenne, nezávisle, aby získavali sebestačnosť v čo najväčšej miere, zabrániť pocitu samoty a prebudiť v nich spokojnosť a plnohodnotný život každý deň. V tejto súvislosti organizujeme i poznávacie výlety, kultúrne podujatia, pracujeme s prvkami muzikoterapie, teda maximálny prístup k rôznym zaujímavým spoločenským aktivitám. Vo Sv. Martine však radi prijmeme i imobilných „ležiacich“ klientov, ktorým bude poskytnutá komplexná starostlivosť prostredníctvom skúseného, kvalifikovaného tímu zamestnancov. Príďte sa presvedčiť o kvalitách a výhodách zariadenia. Bližšie info Vám bude poskytnuté na tel. číslach uvedených v kontaktoch.

Domov seniorov sv.Martina, Hrnčiarovce n./Parnou

Klienti sú vybavený SOS náramkami, aby vedeli včas v prípade potreby zavolať personál. Zariadenie má svojho lekára, ktorý nám je k dispozícii v prípade potreby a denne sním komunikujeme o zdravotnom stave našich klientov.

Vo všetkých našich zariadeniach sa o našich klientov stará odborný, vyškolený personál a fyzioterapeutka.

Všetky naše zariadenia sú monitorované kamerovým systémom.